Rasmussen

Velkommen til familien Rasmussens hjemmeside. Denne side henvender sig til de, som måtte have interesse i familien Rasmussen. Det er klart, at denne personkreds er ganske snæver, da der er tale om en familie helt uden berømtheder.

Welcome to the Rasmussen family website. This site is for those who could be interested in the Rasmussen family. It might be rather few since the Rasmussen family have no celebrities at all.

Hjemmesidens forskellige sektioner kan nås via menuen ovenfor. Menupunktet "Peter" handler om Peter, som står bag designet af denne side. Under "Maria" finder man oplysninger om Peter mor, Maria. Under "Links" finder man - ja - links.

The different sections can be accessed via the menu above. The menu item "Peter" is about Peter, who is behind the design of this site. Under "Maria" you will find information about Peter's mother, Maria. Under "Links" you will find - well - links.

Fotoalbummet indeholder billeder fra familien Rasmussens liv gennem tiderne. Der er en sektion som hedder "Peter", hvor man finder billeder fra før Peters nuværende ægteskab. Perioden strækker sig fra 2000 til 2010. Resten af billederne er taget efter, Peter mødte Anne-Birgit.

The photo album contains pictures from the family Rasmussen's life through the ages. There is a section called "Peter 2000 - 2010", which features pictures from before Peters current marriage. The period extends the years from 2000 to 2010. The rest of the pictures are taken after Peter met Anne-Birgit.

Under "Programmer" finder man diverse programmer udviklet af Peter. Under "Spil" finder man primitive spil udviklet af Peter (og - nåh ja - elektroniske spil er jo i virkeligheden også programmer).

Under "Applications" you will find different applications developed by Peter. Under "Games" you will find som primitive games - also developed by Peter (and - oh yes - electronic games are in fact also applications).

Peter i Skagen

Anne-Birgit hjemme

Peter i Skagen

Maleri